Регламент за изпълнение (ЕС) № 364/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1487/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове готови тъкани от полиестерни влакна с произход от Китайската народна република