Udtalelse fra Kommissionen af 31. maj 2012 om en plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra Talvivaara-minens uranudvindingsanlæg beliggende i Finland, som er indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten