Свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) (степен AD 14) — COM/2011/10316