Дело T-202/12: Жалба, подадена на 16 май 2012 г. — Al Assad/Съвет