Писмен въпрос E-010833/10 Luigi Berlinguer (S&D) до Комисията. Финансиране на инициативата на Европейската комисия за създаване на европейско договорно право за потребители и предприятия