Писмен въпрос E-008317/11 Ivo Belet (PPE) до Комисията. Прилагане със задна дата на данък за пенсионерите, които нямат статут на постоянно пребиваващи