Mål T-212/09: Tribunalens dom av den 3 juli 2012 — Danmark mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantas från finansiering — Jordbruksgrödor — Frysning av arealstöd)