Zaak T-212/09: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2012 — Denemarken/Commissie ( „EOGFL — Sectie „Garantie” — Van financiering uitgesloten uitgaven — Akkerbouwgewassen — Braaklegging” )