Sag T-212/09: Rettens dom af 3. juli 2012 — Danmark mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra finansiering — markafgrøder — udtagning af arealer)