Věc T-212/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. července 2012 — Dánsko v. Komise ( „EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování — Plodiny na orné půdě — Vynětí ploch“ )