Дело T-212/09: Решение на Общия съд от 3 юли 2012 г. — Дания/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране — Арабски култури — Необработване на площите)