Писмен въпрос E-009816/11 Jens Geier (S&D) до Комисията. Желязна руда