Заключение на генералния адвокат Reischl представено на11 май 1978 г.