Писмен въпрос E-9779/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Премии за овце