Дело T-209/10: Решение на Общия съд от 5 юли 2012 г. — Deutscher Ring/СХВП (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Deutscher Ring Sachversicherungs-AG“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)