Заключение на генералния адвокат Mengozzi представено на6 септември 2011 г.