POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Obratovanje reaktorja z visokim luksom v letu 2011