KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Augstplūsmas kodolreaktora ekspluatācija 2011. gadā