KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Tihevooreaktori käitamine 2011. aastal