Дело T-100/10: Определение на Общия съд от 28 ноември 2012 г. — Nordzucker/Комисия