Регламент за изпълнение (ЕС) № 854/2011 на Комисията от 24 август 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци