2011 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 353/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais