Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11