Писмен въпрос P-9459/10 Emine Bozkurt (S&D) до Комисията. ACTA (Търговско споразумение против фалшифицирането)