ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад относно постигнатия напредък при прилагането на стратегията за развитието на митническия съюз