Писмен въпрос E-1363/10, зададен от Rareş-Lucian Niculescu (PPE) на Комисията. Евентуалното създаване на схема на Еразъм за млади земеделски производители