Писмен въпрос P-002223/11 Frédérique Ries (ALDE) до Съвета. Разрешение от Египет за преминаване на два ирански военни кораба през Суецкия канал