Регламент за изпълнение (ЕС) № 13/2012 на Съвета от 6 януари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия