СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно наблюдението и докладването на данни за регистрациите на нови леки пътнически автомобили