Писмен въпрос E-012431/11 Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията. Реформа на общата политика в областта на рибарството