СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно консултация за възможностите за риболов през 2013 година