Neuvoston asetus (EU) N:o 670/2010, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010 , asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Viron toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi