Писмен въпрос E-005587/11 Elisabetta Gardini (PPE) и Mario Mauro (PPE) до Комисията. Здравни претенции (Health Claims)