Регламент (ЕС) № 441/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Canestrato di Moliterno (ЗГУ)]