Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ПРОТОКОЛИ#Протокол (№ 10) относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 42 от Договора за Европейския съюз