Регламент (ЕС) № 337/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци