Писмен въпрос E-006421/11 Cristiana Muscardini (PPE) и Nathalie Griesbeck (ALDE) до Комисията. Европейска заповед за арест и родители от ЕС