Мерки, приети от Унгария съгласно член 14 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и посочени в съображение 1 от Решение C (2017) 2907 от 8 май 2017 година