Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (COM(2013)0345 — C7-0183/2013 — 2013/0190(NLE))