МЕДИА 2007 — Разработване, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура EACEA/14/12 — Подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони