Дело C-34/11: Иск, предявен на 21 януари 2011 г. — Европейска комисия/Португалска република