Решение на Съда от 7 февруари 1973 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 39-72. Комисия/Италия TITJUR