Писмен въпрос E-006357/11 Pat the Cope Gallagher (ALDE) до Комисията. Предложение на Дания за въвеждане на граничен и митнически контрол