Решение (ЕС) 2016/1857 на Европейския парламент и на Съвета от 11 октомври 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление ЕGF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия