Регламент за изпълнение (ЕС) № 337/2012 на Комисията от 19 април 2012 година относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец април 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо