Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a statelor membre care sunt părți contractante la Convenția de la Viena din 21 mai 1963 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare („Convenția de la Viena”) să ratifice Protocolul de modificare a acestei convenții sau să adere la acesta, în interesul Uniunii Europene