Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden, jotka ovat korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehdyn Wienin yleissopimuksen sopimuspuolia, valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti mainittua yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittymään siihen