Писмен въпрос E-010503/10 Syed Kamall (ECR) до Комисията. Годишни разходи на ЕС за преводачески услуги