Писмен въпрос E-001859/11 Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията. Защита на правата на човека във Виетнам. Случаят с Нгуен Ван Ли