Zadeva C-169/18: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 10. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Irska) – Atif Mahmood in drugi/Minister for Justice and Equality (Predhodno odločanje – Ustavitev postopka)